Free Web Hosting

General Presentation of U.P.S.I.C

Acreditata prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 559 din 7 mai 2002, certi?cat de acreditare nr. 009
Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga din Chisinau, fondata in anul 1940, este una dintre cele mai vechi institutii de invatamint superior de stat de profil peda­gogic din Moldova.

Astazi Universitatea intruneste 7 facultati:

 • Filologie
 • Istorie si etnopedagogie
 • Limbi si literaturi straine
 • Psihologie si psihopedagogie speciala
 • Arte plastice si design
 • Pedagogie
 • Informatica si tehnologii informationale in instruire

Procesul de instruire

Instruirea universitara se realizeaza, conform Procesului de la Bologna, la ciclul I si II, in limbile romana, rusa si straine. Candidatii pot opta pentru studii cu frecventa la zi sau cu frecventa redusa. In Universitate s-a implementat Sistemul European de Credite Transferabile, fapt care le permite studentilor sa-si determine propriul traseu de formare profesionala si sa studieze peste hotare, fara intreruperea propriului plan de instruire, recunoscindu-li-se rezultatele obtinute.

Durata studiilor

Cu frecventa la zi:

 • ani la monospecialitati pentru detinatorii diplomei de 4 ani la specialitatile duble bacalaureat, colegiu
 • 1 an suplimentar (ciclul liceal) - pentru absolventii scolilor medii de cultura generala

Cu frecventa redusa:

 • Este cu un an mai mult decit in cazul frecventei la zi.

Continuarea studiilor

Detinatorii diplomei de licenta pot sa-si continue studiile in ciclul II, in cadrul programelor de masterat, si in ciclul III – prin doctorat. Relatii de colaborare Universitatea colaboreaza cu diverse institutii de invatamint si centre universitare din tara si de peste hotare: Romania, Rusia, Germania, SUA, Marea Britanie, Turcia, Italia, Portugalia, Bulgaria, Polonia, Austria, Franta, Belgia etc. Baza tehnico-materiala: 6 blocuri de studii, 7 camine studentesti, 3 sali sportive, o cantina, o biblioteca moderna cu 6 sali de lectura si mediateca, sali de calculatoare, conectate la reteaua Internet, o tipografie etc.

Studentii pot beneficia de:

 • Camin
 • Burse de studii/burse sociale
 • Premii pentru reusita
 • Abonamente pentru transportul urban (cu reduceri)
 • Instruire in cadrul Facultatii de Profesii Sociale.

FACULTATEA PSIHOLOGIE SI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

A fost creata in 1973 si pregateste in prezent specialisti la urmatoarele specialitati:

 • Psihologie
 • Asistenta sociala
 • 180 credite ( 3 ani de studii la zi)
 • Psihopedagogie speciala
 • Psihopedagogie speciala
 • 180 credite (4 ani de studii cu frecventa redusa)
 • Asistenta sociala

Absolventii facultatii pot activa ca:

 • psiholog in diferite institutii, organizatii, intreprinderi (industriale, de deservire sociala, educationale, comerciale, juridice, sportive) si profesor de psihologie.
 • psihopedagog si logoped in scoli si gradinite speciale, in scoli de cultura generala, metodisti pe linga directiile de invatamint.
 • Specialistul in asistenta sociala presupune cunoasterea unor metode, tehnici specializate de interventie activa in situatii diferentiate de criza.

La toate specialitatile in anul 2008 se va efectua admiterea la Ciclul II – 120 credite (2 ani). Telefonul facultatii/ Fax: 74.24.14

FACULTATEA LIMBI SI LITERATURI STRAINE

Este prima Facultate de Limbi Straine din republica, fiind creata la 1 septembrie 1948 in cadrul Institutului Pedagogic din Chisinau. Monospecialitati - 180 credite (3 ani de studii la zi):

 • Limba si literatura engleza;
 • Limba si literatura germana;
 • Limba si literatura franceza.
Specialitati duble
 • Limba si literatura franceza si engleza
 • Limba si literatura franceza si italiana
 • Limba si literatura franceza si germana
 • (240 credite 4 ani de studii)
 • Limba si literatura engleza si franceza
 • Limba si literatura engleza si germana
 • Limba si literatura engleza si italiana
 • Limba si literatura engleza si spaniola
 • Limba si literatura germana si engleza

Relatii de colaborare cu: Agentia Universitara a Francofoniei, Alianta Franceza, Ambasada Germaniei, Ambasada SUA si Ambasada Marii Britanii. Burse de studii in : Germania, Franta, Italia, SUA, Elvetia s.a. Calificativul absolventii facultatii obtin titlul de Licentiat in Stiinte ale Educatiei, avind diverse oportunitati de angajare in calitate de: profesori in invatamintul preuniversitar; cadre didactice in invatamintul universitar; functionari publici; translatori; coordonatori de proiecte internationale.
Telefonul facultatii: 74.24.58

FACULTATEA FILOLOGIE

Fondata in vara anului 1940, este una dintre primele facultati, istoria careia coincide cu istoria Universitatii. Specialitati

 • Limba si literatura romana – 180 credite
 • (3 ani de studii la zi/ 4 ani de studii cu frecventa redusa)
 • Limba si literatura romana si engleza
 • Limba si literatura romana si franceza
 • imba si literatura romana si germana
 • 240 credite (4 ani de studii)
 • Limba si literatura romana si italiana
 • Limba si literatura romana si spaniola
 • Limba si literatura romana si engleza (alolingvi)
 • imba si literatura romana si bulgara (alolingvi)
 • Limba si literatura romana si turca (alolingvi)
 • Limba si literatura romana si rusa (alolingvi)
 • Limba si literatura rusa si engleza
 • Absolventii Facultatii obtin calificativul Licentiat in Stiinte ale Educatiei, fapt ce le permite sa activeze in institutii de invatamint de diverse tipuri : scoli de cultura generala, licee, colegii, institutii de invatamint superior, organizatii guvernamentale si non-guvernamentale, in calitate de profesor de limba si literatura romana, profesor de limba straina/materna, profesor de literatura universala, metodist, manager in sistemul educational, redactor, stilizator, translator, referent, cercetator stiintific etc.
  Telefonul facultatii: 74.79.42

  FACULTATEA ISTORIE SI ETNOPEDAGOGIE

  Este o facultate cu o bogata experienta in pregatirea cadrelor didactice in domeniul istoriei, geografiei, etnologiei si educatiei.

  Monospecialitati:
  • Geografie
  • Etnologie
  • Istoria
  • 180 credite (3 ani de studii la zi/ 4 ani de studii cu frecventa redusa)
  • Educatia civica
  Specialitati duble:
  • Istorie si geografie
  • Geografie si istorie
  • Istorie si educatie civica
  • 240 credite (4 ani de studii la zi)
  • Istorie si limba engleza
  • Istorie si limba franceza
  • Istorie si etnologie

  La absolvire, studentii facultatii obtin calificativul de Licentiat in Stiinte ale Educatiei, avind diverse oportunitati de angajare: profesor in invatamintul preuniversitar, mediu de specialitate si universitar, manager in sistemul educational, metodist la centrele pentru copii si tineret, inspector in cadrul directiilor de invatamint, muzeograf, arhivarius, cercetator stiintific etc.
  Telefonul facultatii: 74.33.05

  FACULTATEA PEDAGOGIE

  A fost intemeiata in anul 1957. In prezent asigura pregatirea specialistilor de calificare inalta la:

  Monospecialitati:
  • Pedagogie in invatamintul primar
  • 180 credite (3 ani de studii la zi/4 ani de studii cu frecventa redusa)
  • Pedagogie prescolara
  • Pedagogie sociala
  Specialitati duble:
  • Pedagogie si limba engleza
  • Pedagogie in invatamintul primar si limba engleza
  • 240 credite (4 ani prescolara de studii)
  • Pedagogie in invatamintul primar si limba franceza
  • Pedagogie in invatamintul primar si pedagogia
  • Pedagogie in invatamintul primar si informatica

  Absolventii facultatii obtin titlul de Licentiat in Stiinte ale Educatiei si se pot angaja in calitate de profesor de pedagogie in colegii si licee, invatator la clasele primare, profesor de limbi straine, profesor de informatica in domeniul invatamintului primar, educator in gradinita, cercetator stiintific in domeniul invatamintului primar si prescolar, specialist in domeniul asistentei pedagogice, in centre de recuperare a minorilor, in case de copii s.a.
  Absolventii pot detine si posturi de manager in scolile primare, in gradinite, in directiile raionale, orasenesti si municipale de invatamint
  Telefonul facultatii: 74.24.42

  FACULTATEA ARTE PLASTICE SI DESIGN

  Este o facultate cu un spectru larg de pregatire a specialistilor in domeniul Artelor plastice, decorative si al Designului. Baza tuturor specialitatilor o constituie pregatirea fundamentala artistica, plus specializarile in domeniile respective.

  Facultatea pregateste cadre la urmatoarele specialitati:
  • Educatie tehnologica
  • Arte plastice
  • 240 credite (4 ani de studii la zi/5 ani de studii cu frecventa redusa)
  • Arte decorative
  • Pictura
  • 240 credite(4 ani de studii la zi)
  • Grafica
  • Design vestimentar

  Studentii pot sa se specializeze in diferite genuri ale Artelor plastice si decorative: Pictura; Pictura religioasa (iconografie); Grafica (design grafic, design poligrafic); Arte decorative (ceramica, Prelucrarea artistica a metalului/a lemnului, giuvaiergie, tapiserie, imprimeu-batic, designul interiorului); Designul vestimentar; Grafica de computer etc.
  Absolventii facultatii obtin calificativul de Licentiat in Stiinte ale Educatiei si in domeniul Arte.
  Telefoanele facultatii: 74.93.83; 74.88.81

  FACULTATEA INFORMATICA SI TEHNOLOGII INFORMATIONALE IN INSTRUIRE

  Are drept obiectiv pregatirea specialistilor in domeniile informaticii si matematicii aplicate la urmatoarele specialitati:

  • Informatica – 180 credite (3 ani de studii la zi/ 4 ani de studii cu frecventa redusa)
  • Matematica si informatica
  • 240 credite(4 ani de studii la zi)
  • Informatica si matematica

  Absolventii Facultatii obtin titlul de Licentiat in Stiinte ale Educatiei, ceea ce le ofera diverse posibilitati de angajare: profesor in invatamintul preuniversitar, cadru didactic in invatamintul universitar, functionar public in managementul educational si in cel economic, elaborator de programe (software) educationale, programator, administrator al bazelor de date, web designer, specialist in grafica si machetare pe calculator.
  Telefonul facultatii: 74.33.44

  Inscrierea la universitate se realizeaza de la 1 iulie pina la 15 iulie. La toate specialitatile universitatii inscrierea la concurs va avea loc atit pentru locuri bugetare, cit si in baza de contract. Taxa contractelor este cea mai accesibila, in comparatie cu alte institutii de invatamint.

  Acte:
  • Buletin de identitate
  • Act de studii (in original)
  • Certificat medical 086U
  • 6 fotografii, 3X4 cm
  • Extras din carnetul de munca (pentru cei angajati)
  • Legitimatie de recrut

  Va asteptam la adresa: str. „Ion Creanga”, nr. 1 MD – 2069, Chisinau, Republica Moldova
  Telefoane de contact: comisia de admitere: (+373) 74.72.08; 74.33.03; 74.33.36; 74.54.14; Fax: (+373) 22-74.33.36

Valid CSS!
This site is made only for Opera or Mozilla Firefox